29 mei 2007

 

Balanced Libraries in review

Walt Crawford, 2007. Balanced libraries : Thoughts on continuity and change. A Cites & Insights book. Lulu.com, 247p. US $21.50

Er is een ware stortvloed van boeken met het thema bibliotheek 2.0 losgebroken. Dit boek van Walt Crawford is het eerste dat ik lees en bespreek. Dit boek is meteen ook een ultieme illustratie van Web 2.0 invloeden op de het uitgave proces. Qua vorm, omdat het uitgegeven is bij lulu.com, een printing on demand uitgeverij waar iedereen zijn eigen boeken mag uitgeven. Maar ook qua inhoud, omdat het boek voor een groot deel uit citaten van blogposts bestaat en een aantal heruitgaven van werk van Walt Crawford zelf. Een knappe mash-up van bestaande stukken die becommentarieerd worden, afgestoft en in een breder kader bediscussieerd worden. Daarnaast wordt het boek ook nog eens elektronisch ondersteund met blogposts per hoofdstuk waar commentaar geleverd kan worden, en wordt de volledige referentie lijst van alle aangehaalde blogposts elektronisch beschikbaar gesteld. Een heuse crossmediale uitgave dus.

Het boek is ontstaan op de golven van de bibliotheek 2.0 discussies, maar gaat over veranderingen en innovaties in het bibliotheeklandschap in een veel wijder verband. Waar sommige bibliotheek 2.0 boeken zich bezig houden met de toepassing in bibliotheken van de mooie tools en gadgets die we de laatste jaren ter beschikking hebben gekregen via het web. Daar gaat dit boek niet over. Walt Crawford probeert de ontwikkelingen in een breder kader te stellen en geeft hij duidelijk aan dat bibliotheken altijd al bezig geweest zijn met innovaties en veranderingen. Bibliotheek 2.0 komt wat dat betreft niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een boek dat een goede inleiding, en samenvatting geeft van de hele bibliotheek 2.0 discussie. Het zou derhalve niet mogen ontbreken op de verplichte leeslijst van iedere IDM student en als zodanig ook verplichte kost voor medewerkers van bibliotheken –openbaar, medisch, hogeschool of academisch- dat doet er niet toe. Kortom een absolute aanrader dus.

Wat tref je dan aan in dit boek? Het boek bevat vijftien hoofdstukken die ieder tamelijk zelfstandig gelezen kunnen worden. Het eerste hoofdstuk bevat elementen uit Cites & Insights 6:2 en 6:9 en verklaren waarom hij over balanced libraries schrijft in plaats van de modeterm library 2.0. Hoofdstuk 2.0 gaat in op het thema 'de gebruiker centraal'. Een eerste versie van dit hoofdstuk verscheen als Cites & Insights 7:1. Hoofdstuk 3 gaat in op de fysieke ruimte die de bibliotheek is. Library as place, zoals dat zo mooi in het Engels klinkt. Hoofdstuk 4 handelt over collectievorming, maar vooral collecties van boeken. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op levenslang leren voor bibliotheekmedewerkers en bijblijven. Je hoeft niet alles te doen, maar kies dat wat bij je past. Hoofdstuk 6 gaat over de opeenvolging van generaties, over gen-X, of de millenials. Hij brengt dat terug tot discussies die altijd al gevoerd zijn, en altijd gevoerd zullen worden. In het vervolg hoofdstuk gaat hij verder in op de probleem die kunnen ontstaan wanneer staf of gebruikers nu niet mee willen veranderen. Hoe krijg je ze dan wel mee. Hoofdstuk 8 is voor een groot deel gebaseerd op zijn eerste essay over bibliotheek 2.0 dat verscheen in Cites & Insights 6:2. In dit hoofdstuk gaat hij in op het commentaar dat daarop verscheen. Hoofdstuk 9 verscheen in zijn geheel als onderdeel van een recent issue van Cites & Insights 7:4. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op ideeën voor nieuwe diensten. Het vertellen van de verhalen, het betrekken van je leden oftewel het verkopen dan wel neerzetten van je bibliotheek komt in hoofdstuk 11 aanbod. In hoofdstuk 12 gaat Crawford in op de zogenaamde concurrentie met Google cs. en pleit hij ervoor om de nieuwe media moguls vooral niet als concurrenten te zien. In hoofdstuk 13 wijst hij er op dat wat voor de ene bibliotheek werkt niet voor een andere hoeft te werken. Een eerste versie van hoofdtuk 14 verscheen ook al in Cites & Insights 7:2, en gaat over evenwicht in het dagelijks leven. En voor de echte liefhebbers van de recente bibliotheekgeschiedenis rakelt hij in hoofdstuk 15 de ontwikkelingen in bibliotheekautomatisering van de laatste 40 jaar nog eens op.

Wanneer je het niet zelf besteld, binnenkort te leen bij iedere(?) bibliotheek bij u om de hoek.

Labels: , ,


Comments: Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?