29 oktober 2007

 

Instructions to authors zijn soms een ramp

Onlangs mocht ik wat mensen bij Elsevier er op wijzen in wat voor unieke positie zij vekeren om het leven van wetenschappers te veraangenamen door in een keer alle problemen rond 'instructions to authors' en vooral de regels rond het citeren te vereenvoudigen en te uniformeren. Ik heb hier al eens eerder over mijn ideen over 'instructions to authors' geschreven, zelfs in het Engels. Het recente antwoord van Elsevier was dat ze dat voor hun eigen imprints zoveel mogelijk stadaardiseerden, maar voor de tijdschriften die ze voor societies publiceerden dat niet zo maar konden doen. Maar Elsevier toch, denk je dan. Kom op, jullie kunnen beter dan dat.

Vandaag attendeerde mijn collega Marianne me op de discrepantie tussen een 'instructions to authors' en de daadwerkelijk referentie lijst in de PDF van het tijdschrift. Het gaat in dit voorbeeld om Ecological Economics, de instructions for authors zijn niet al te gedetailleerd, en je zou er zo maar een EndNote style voor maken (die was er tot voor kort niet!). Alles goed en wel totdat je een blik werpt op een recent artikel. Altijd een goede gewoonte wanneer je een style maakt. Neem bijvoobeeld Gowdy (2007).

In de instructions to authors staat:

For periodicals
Ayres, R.U., 1993. Cowboys, cornucopians and long-run sustainability. Ecol. Econ., 8:189-207.

De eerste citatie naar hetzelfde tijdschrift in het artikel van Gowdy ziet er in PDF als volgt uit:
Brown, T., Gregory, R., 1999. Why the WTA–WTP disparity matters. Ecological Economics 28, 323–335.

Volledig uitgeschreven tijdschrifttitel en een comma na het volume nummer. Terwijl er even later in de instructions to authors staat:
Do not abbreviate the titles of periodicals mentioned in the list of references; alternatively use the International List of Periodical Title Word Abbreviations.

Wat moet je dan?

Bij de verdere instructies voor boeken en hoofdstukken wordt bijvoorbeeld Editors steevast volluit geschreven, maar in de lijst wordt het consequent afgekort. Pagina's van boeken worden steeds met pp. afgekort terwijl ze in de referentielijsten van het artikel niet genoemd worden.
Kortom talloze details waar door evenzovele mensen voor niets over nagedacht wordt. Gewikt en gewogen wordt. Kortom Elsevier, haal een de bezem door deze wildgroei aan stijlen en vereenvoudig het citatieproces. Schrijvers gelukkig. Editors gelukkig. Bibliothecarissen gelukkig.

Referentie:
Gowdy, J.M. (2007) Toward an experimental foundation for benefit-cost analysis, Ecological Economics, 63(4):649-655. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.02.010

Labels: ,


Comments: Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?