20 januari 2010

 

Wat minder dan 23 dingen: 21eDingen

Margreet van den Berg, mijn blogmoeder, vroeg heel vriendelijk om een blogpost te besteden aan 21eDingen die op punt staan te beginnen. 21eDingen is een 23 dingen variant die ontwikkeld is voor het hoger onderwijs in Nederland. De cursus is opgezet door Margreet van den Berg en Harriët Damen voor Surfnet.

21eDingen bouwt voor op 23 OVC Dingen die weer stoelt op 23 onderwijsdingen.

Wat zijn de 21eDingen?
21eDingen is een cursus waarin je leert over het gebruik van allerlei ict-tools in het onderwijs, variërend van SURFmedia tot YouTube, van weblogs tot sms-stemmen en van wiki's tot SURFgroepen. Er worden dus zowel SURFnet diensten als commerciële tools van het web behandeld naast en door elkaar behandeld. Belangrijkste doel is mensen uit het hoger onderwijs kennis te laten maken met het toepassen van deze handige hulpmiddelen in het onderwijs.


Morgen is er een startbijeenkomst over 21eDingen.

Ondertussen heb ik mijn inventarisatie van de 23 dingen varianten bijgesteld, met alle nuttige opmerkingen en aanvullingen op mijn vorige blogpost. Wanneer je alle dingen afwerkt van de gezamelijke dingen heb je uiteindelijk een 64 dingen cursus afgewerkt. Voor mij is er ook nog heel wat bijscholing te doen. Maar deze 21eDingen inspireert wel om te zien of we er hier aan de Universiteit er ook wat mee kunnen doen.

Gerelateerd:
23 Dingen en meer

Labels: ,


10 november 2009

 

23 dingen en meer

Omdat ik morgen voor de GO weer Web 2.0 cursus mag geven, een interne bedrijfscursus. En omdat mij hier bij de bibliotheek ook is gevraagd een 23 dingen cursus voor onze eigen mensen op te zetten, ben ik maar eens begonnen om allerhande afgeleide 23 dingen cursussen en afgeleiden, zoals 23 onderwijsdingen en 23 archiefdingen, op een rijtje te zetten.

Wat zijn de meest voorkomende onderdelen en welke zijn minder populair. Bij de directe afgeleiden van de 23 dingen cursussen heb ik even in het nummer tussen de haakjes de volgorde van dingen meegenomen. Over de volgorde der dingen kan je natuurlijk ook didactische stellinnames innemen. Ik wil er nu geen lang verhaal bij schrijven maar hier is de link naar mijn gedeelde Google docs bestand waar ik ze naast elkaar heb gezet. Ik heb niet opgenomen wat ze allemaal verdere leren op de hogeschool voor 23 dingen bij Learning 2.1 (ze hebben daar al 70 dingen verzameld). Learning 2.1 is het vervolg op de moeder van 23 dingen Learning 2.0.

Als ik nog een 23 dingen variant mis, laat het me dan gerust weten via het commentaar.

Labels:


24 maart 2009

 

Bibliotheek 2.0 in ontwikkeling: Keynote bij de UBU studiedag

Vandaag mocht ik wederom met een keynote de studiedag Web 2.0 bij de UBU aftrappen. Het publiek was wat confuus want juist voor de start van deze studiedag, tijdens een gezamenlijk ontbijt om de festiviteiten rond het 425 jarig bestaan van de UBU luister bij te zetten, had Bas Savenije zijn benoeming als bibliothecaris van de KB bij het aanwezige personeel aangekondigd.

In elk geval, voor mijn een hele eer om teruggevraagd te worden om weer een keynote te geven over Bibliotheek 2.0. De presentatie van vandaag hierbij:


Ik moet de links op mijn wiki nog wat verder fatsoeneren, maar de belangrijkste verwijzingen naar Bibliotheek 2.0 ontwikkelingen staan hier al wel een en ander op een rijtje.

Labels: , , , , , , ,


20 februari 2009

 

23 dingen en daarna de twijfel

Na mijn post van gisteren hier een citaat van een recent afgestudeerde 23 dingen deelneemster:
Ik verwachtte dat de 23 dingen een aanzet moesten geven tot concrete dingen. Maar, eerlijk gezegd was ik na de bijeenkomst teleurgesteld. Is dit het nu? Is nu de conclusie dat het eigenlijk toch niets voor ons is? Nee, dat is niet met zoveel woorden gezegd, maar zo was de stemming wel. We gingen niet uit elkaar in een sfeer van "Yes, we gaan aan de slag." Er zijn mogelijk nog wel plannen voor een interne wiki. Wordt dat nu ergens besloten en moet de rest nu afwachten wat er gebeurd? Is dit dan een lang leven beschoren?
Bron: José's weblog 23 dingen
 
Lees ook het commentaar, want dat geeft de burger weer wat meer moed.

Labels: ,


18 februari 2009

 

23 dingen. En toen?

Afgelopen dinsdag werd er een bijeenkomst georganiseerd door Biblioservice Gelderland over het thema hoe nu verder na "de 23 dingen". Moqub was daar te gast en heeft een mooi verslag geschreven -lees vooral ook het uitgebreide commentaar van Ritnila- en ook gastvrouw Yvonne Sinkeldam heeft een korte samenvatting geblogd. Gerard die er ook aanwezig was, gaat heel kritisch in op de verwachtingen ten aanzien van de 23 dingen cursus. Hoewel ik voor deze brainstorm was uitgenodigd, was ik verhinderd omdat ik op hetzelfde moment een Web 2.0 cursus in bij de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen aan het geven was. Cursussen te over om Web 2.0 vaardigheden op te doen, maar wat daarna? 

De Biblioservice brainstorm valt conceptueel voor mij samen met een blogpost van de directeur van de openbare bibliotheek in Wageningen, die zich in arren moede nu verzucht hoe het nu verder moet zijn web 2.0 vaardige medewerkers.

Eigenlijk zie ik hier een herhaling van een discussie die zich bij de UBA afspeelde waar een aantal deelnemers een symposium hebben georganiseerd over het onderwerp "sinds Spoetnik" -een soort ingekorte 23 dingen cursus- Naast de powerpoints van dat minisymposium die op de spoetnik blog gelinkt staan is er een verslag van die dag te vinden op het blog van een beetje adjunct. Ik had zelf voor die gelegenheid een ook een visie van een buitenstaander geschreven en kreeg daar een nogal gepikeerd commentaar op van een van de Spoetnikkers. Maar toch wanneer ik mijn eigen post herlees, ga ik hier weer Monique Verweijmeren aanhalen

De interesse is er wel, veel bibliotheken laten hun medewerkers bijvoorbeeld het 23 dingen traject volgen maar in de periode daarna zie je toch relatief weinig dat zaken echt opgepakt en doorgezet worden. En zoals Gerard in andere woorden aangeeft, gooi geen roeiboten los als je niet van plan bent om te gaan roeien, dat levert alleen maar het bekende gevoel op van iets aangeraakt te hebben maar er niet mee verder te kunnen, één bonk frustratie bij de koplopers, het weer wegzakken van kennis bij de volgers, en de kont tegen de kribbers kunnen zeggen: 'zie je wel dat het toch niks oplevert'.
Ik zet hier voor het gemak een en ander aan reflecties op de Web 2.0 cursussen van de laatstetijd op een rij omdat je toch wel kan spreken over een algemene tendens. Met vraagt zich af hoe nu verder moet na de 23 dingen, 14 dingen, 13 dingen, 7 dingen of wat voor variant van een Web 2.0 cursus dan ook.

Ik ben in eerste instantie heel erg verbaasd dat er uit de brainstorm van Biblioservice in Elst naar voren kwam dat "Vooral het management moet visie ontwikkelen op het gebied van web 2.0." Terwijl de Wageningse bibliotheek directeur kort daarvoor blogt: "Het roepen van dat de wereld en de bibliotheken helemaal anders worden (o.a. bibliotheek 2.0) is voor mij te mager. Ik mis de aansluiting op en in de context van onder andere de landelijke (strategische) ontwikkelingen". Wanneer je deze uitspraken naast elkaar zet illustreert het de patstelling die dreigt ontstaan en komen we na, of ondanks, 23 dingen totaal niet verder.

Ik heb nooit zo gehouden voor mij iets te schreeuwerige werk van Michael Casey maar ik moet hem nu wel in de strijd gooien om de impasse te doorbreken. In de meeste discussies over bibliotheek 2.0, en daar maak ik mezelf ook schuldig aan, gaat het meestal over de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het Web. Een heel belangrijk aspect zijn echter de mensen. 
De mensen die werken in de bibliotheek en die gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Het gaat er om dat de medewerkers in de bibliotheek om kunnen gaan met het veranderende media-aanbod. Dat bestaande en nieuwe gebruikers voorzien kunnen worden van informatie die ze nodig hebben via kanalen die hen aanspreekt -de bibliotheek is in staat zich plooibaar op te stellen-.  

In mijn visie zie ik de hele roll-out van 23 dingen en aanverwante cursussen de manier om de huidige generatie medewerkers uit te rusten met nieuwe mogelijkheden en technieken om nieuwe dingen in de bibliotheek te kunnen gaan doen. Het gaat daarbij niet om het feit dat ze weten wat last.fm is en hoe dat ongeveer werkt, maar wel dat radio gedicteerd door Hilversum letterlijk een gepasseerd station is en dat het niet voldoende is dat je in je bibliotheek bakken vol CD's hebt staan. Media veranderen, misschien wel sneller dan voorheen. De bibliotheek moet mee veranderen om de relevante rol als informatiebemiddelaar in deze gemedialiseerde maatschappij te kunnen behouden.

Zelfs de minister geeft in zijn zienswijze aan dat de bibliotheekvernieuwing een grote digitale component heeft. Zo niet, volledig om digitale bibliotheekvernieuwing draait. Bij een goede digitale bibliotheek hoort ook een digitale bibliotheekdienstverlening. Medewerkers zullen dus voorbereid moeten zijn op die omslag naar digitaal werken te kunnen maken. De 23 dingen geven daar mijns inziens een goede aanzet toe.

Van de bibliotheekvernieuwing die noodzakelijk is vind ik het belangrijk dat die vooral bedacht wordt door de medewerkers op de werkvloer en de gebruikers van de bibliotheek. Maar om wegen van vernieuwing te zien, moeten we wel weten wat de mogelijkheden zijn. Daarom  zijn de 23 dingen cursussen zo belangrijk. Een heel palet aan mogelijkheden en kansen wordt geboden en de nieuwsgierigheid wordt gewekt. De nieuwsgierigheid die gewekt wordt, die nieuwsgierigheid is een essentiële voorwaarde om innovatief bezig te kunnen zijn. Ook in de bibliotheek. 

Het charmante van veel bibliotheek 2.0 ideeën is dat die bedacht zijn door betrokken medewerkers op de werkvloer. Het is tot nu toe een echte bottom up beweging geweest. Daarom ben ik zo verbaasd, verbolgen eigenlijk, over de uitkomst van de brainstorm in Elst, waarin geconcludeerd wordt dat 'het management' de lijnen moet uitzetten. Maar hoe bottom-up de beweging ook mag zijn, ondersteuning en ruimte van het management voor de dromers en de vernieuwers is wel noodzakelijk. Maar helaas voor de managers, de bottom up beweging gaat niet zover dat we de jaarlijkse begroting bij de subsidiegevers veiligstellen. Wat dat betreft blijven de managers en directeuren nodig opdat de medewerkers kunnen dromen, durven en doen.
  
Volgens mij is het nu aan de honderden geslaagden van de 23 dingen cursussen om zich te gaan roeren en  ideeën opgedaan in de cursus op hun werk in de praktijk te gaan brengen. Er zijn ook voorbeelden te over dat er dingen opgepikt worden. Een blog hier. Een chatbox daar. Het hoeft niet allemaal tegelijk overhoop gehaald te worden, maar het is wel belangrijk dat we goede toepassingen vinden, nieuwe diensten creëren, en nieuwe leden binnenhalen. Met 23 dingen zijn we uitgerust om de eerste stappen op het gebied van digitale dienstverlening te zetten.  

Labels: ,


06 januari 2009

 

Spoetnik straks ook in Twente

Het Spoetnik programma bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam was een op Learning 2.0 en Rob Coers 23 Dingen gebaseerde trainingsprogramma om de bibliotheekmedewerkers kennis te laten nemen van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt. Het programma was een groot succes, het zoemde van de energie in de wandelgangen van de UBA.

Ondertussen wordt het succes van 23 dingen en Spoetnik weer volop vervolgd bij andere bibliotheekorganisaties. Bij de HVA heeft ondertussen een sterk verdund programma van 8 dingen gelopen. Ik vraag me nog wel af of Eric Sieverts ondertussen zijn certificaat al gehaald heeft. In Leiden start, volgens Bert Zeeman, binnenkort een nog verder verkorte versie die 7 Web 2.0 themata bij de kop neemt. Gelukkig zien ze in Twente in dat zo'n verdunning van dingen weinig toegevoegde waarde heeft. In Twente start zeer binnenkort -22 januari- een 12 dingen versie, Twente12. Welke precies dat zijn geeft het programma nog niet aan, maar de eerst 4 onderdelen staan al klaar.

In Wageningen zijn we ook voorzichtig aan het rondkijken, òf en welk programma we hier zouden kunnen uitvoeren. Wie weet wordt dat nog wat.

Labels: , ,


24 november 2008

 

De UBA sinds Spoetnik, views from an extraterrestrial

Het Spoetnik programma van de UBA is alweer een halfjaar afgelopen. En nu wordt een een halve dag georganiseerd om een te laten bezinken hoeveel ruimtestof er door het spoetnikprogramma is opgedwarreld. Ik heb de aantallen niet meer precies bij de hand, maar ik denk dat er nog steeds ruim honderd Spoetnik blogs in Google Reader zweven. Geduldig wacht ik op een teken van hun aankomst, misschien dat er op enig moment een volgende Spoetnikker zijn doel bereikt en met zenden begint. Ruimtereizen nemen wel eens een ruim tijdsbeslag.

Met plezier lees ik trouw een aantal overgebleven spoetnik blogs. Ik volg ze denk ik vrijwel allemaal. Ik vind het blog onderdeel in elk geval succesvol. Zeker waneer je de 100-10-1 regel in oogschouw neemt. Met de blogs van Laika, Een beetje adjunct, Brughagedis, De bibliotheker, Uba blog Nederlands is het rendement van het Spoetnik programma toch behoorlijk. Ik hoop maar dat het tienvoud hiervan in elk geval blogs serieus is gaan nemen en misschien wel enkelen volgt. Of soms zelfs wel eens een commentaar geeft.

Ik heb in elk geval genoten van de tijd dat Spoetnik draaide, de energie spatte er van af. Zelfs ver weg, van moederschip Spoetnik was de vibratie waarneembaar. Een mooie tijd van spelen en experimenteren. Van zelf rijker worden door de ervaringen die je opdoet.

Maar wat blijft er van over? Welke ideeën en ervaringen die je hebt opgedaan, kun je overbrengen naar de UBA naar je eigen werkomgeving om daar dingen beter en efficiënter te kunnen? Of te kunnen? Punt. Wat voor dingen ben je tegengekomen op deze reis? Die je gezien hebt? Wat zou je ook in jouw bibliotheek willen beginnen, en welk drempels kom je tegen die je weerhouden? Ik vraag dit omdat ik vanavond in dit kader geïnspireerd werd door
De interesse is er wel, veel bibliotheken laten hun medewerkers bijvoorbeeld het 23 dingen traject volgen maar in d periode daarna zie je toch relatief weinig dat zaken echt opgepakt en doorgezet worden. En zoals Gerard in andere woorden aangeeft, gooi geen roeiboten los als je niet van plan bent om te gaan roeien, dat levert alleen maar het bekende gevoel op van iets aangeraakt te hebben maar er niet mee verder te kunnen, één bonk frustratie bij de koplopers,het weer wegzakken van kennis bij de volgers, en de kont tegen de kribbers kunnen zeggen: 'zie je wel dat het toch niks oplevert'.
Het zijn hele relevante vragen die zeker wel gesteld zullen zijn bij de evaluatie van het programma, en bij en keuze voor een vervolgtraject. Ik denk dat het Spoetnik vooral heeft aangetoond dat het een enorm positieve sfeer heeft kunnen creëren binnen je organisatie. Die sfeer vastouden is natuurlijk een hele kunst, maar zou het plezier in het werken zo ten goede komen.

Als laatste voorbeeld van nog niet geheel geinternaliseerd Web 2.0 denken is de aankondiging op de Spoetnik blog zelf. De links in de Spoetnik blog naar de namen van de presenteerders overmorgen lopen voor een buitenstaander allemaal dood in jullie eigen wiki. Ik zou dat anders hebben opgelost als volgt door te linken naar hun publieke LinkedIn pagina's Alice Doek, Robin van Schijndel en Pascal Braak. Zelfs voor de afgeschermde profielen geeft LinkedIn voor niet geregristreerden nog iets meer soelaas.

Labels: , , ,


24 april 2008

 

Hoe verder na een aantal dingen?

In Gouda zijn er 23 dingen op een prima wijze afgerond. Via enkele 23 dingen blogs mochten we daar getuige van zijn, maar niet alle blogs werden op de 23 dingen website bekend gemaakt. Dat is op zivh helemaal niet erg. Maar net als Jan kijk ik natuurlijk wel uit naar de nieuwe aanwinsten voor de Nederlandse biblioblogosphere die een meer permanent karakter hebben.

Het is daarom mooi om te zien dat in de Amsterdamse variant van 23 dingen, de 13 dingen van Spoetnik, de eerste blogger hardop aan het nadenken is over de toekomst van zijn 'oefen'blog. Bij brughagedis heb ik de afgelopen weken met zeer veel plezier mee mogen lezen en ik vind het verheugend om waar te nemen dat hij nadenkt over de toekomst van zijn blog. Er zijn mijns inziens mogelijkheden zat om na Spoetnik een blog voort te zetten. De Verbouwblog van Ubabert is de eerste die zijn weg vervolgt met een geheel nieuw blog op Zeemanspraat. Mooi toch!

Dit blog was ik ooit gestart met het idee om het een en ander bij te houden op het gebied van zoekmachines op het Web. Dat onderwerp komt soms een beetje terug, maar dat sindsdien zijn Web 2.0 en Bibliotheek 2.0 wel behoorlijk grote onderwerpen op dit blog geworden. Dat was totaal niet te voorzien. Dat ik daarnaast zoveel belangstelling zou krijgen voor wat er zich afspeelt in de nederlandse bibliotheek (blog)wereld had ik ook niet verwacht. In de loop der tijd meanderen de accenten en onderwepren over dit blog maar punt blijft dat ik schrijf over onderwerpen die ik leuk vind en op een of andere wijze zijn er mensen die dat schijnbaar ook aanstaat. Die komen regelmatig langs. Ze lezen mee, ze laten hun zegje achter. Die bezoekers nemen deel aan een beetje discussie. Mooi toch?

Maar de komende twee weken zal het hier een beetje stil zijn. Meivakantie heet dat.

Labels: , ,


16 februari 2008

 

Spoetnik loopt als een zonnetje

De Web 2.0/Biblioteek 2.0 cursus Spoetnik werd voorzichtig aangekondigd door Alice Doek op de Bibliotheek 2.0 Ning. Spoetnik? Het snelle programma om online ervaring op te doen met toepassingen die ‘nieuw’ zijn op internet: grijp die kans! Het is een afgeleide van de 23 dingen cursus zoals vertaald en ontwikkeld voor de Nederlandse markt door Rob Coers. De UBA doet het met 13 dingen.

Op 28 januari werd er gestart, en er zijn maar liefst 165 medewerkers van de UBA die deelnemen en 23 externen. Voorwaar een prestatie om je personeel zo te motiveren. Mooi om te zien dat er ook 133 blogs gestart zijn. Zal later eens kijken welke levensvatbaar blijken. Bidoc's blog heeft potentie, er lijkt al een gezonde verslaving op te treden. Ik heb ze echter nog lang niet allemaal bekeken om te zeggen dat dit de oogst is. Wanneer er blogs echt de moeite waard zijn laat het dan via het commentaar weten, dan zal ik er naar kijken, en linken wanneer het daadwerkelijk het geval is.

Wat mij wel opvalt is dat de cursus behoorlijk strak wordt gehouden. Gmail mail accounts, geen yahoo, of hotmail. Wordpress blogs, geen web-log.nl of blogger. Alleen bij Feedreaders zie ik wat meer vrijheid.

In elk geval mooi om te zien dat een Universiteitsbibliotheek zo massaal in een library 2.0 cursus stapt. Ik ben benieuwd wie het voorbeeld van de UBA gaan volgen.

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?