29 mei 2008

 

Van Belhamel naar Resource en dan outsourced

Na 30 jaar met meer en minder succes het huisblad voor Wageningen Universiteit en Research centrum gemaakt te hebben staat de onafhankelijke huisuitgever Cereales na een Europeese aanbestedingsronde nu met lege handen. 30 jaar die begon met BeLHamel, LH-Berichten, Wagenings Hogeschoolblad (WHB), Wagenings Universiteitsblad (WUB), Wb om te eindigen met Resource.

Het huisblad gaat nu geproduceerd worden door een uitgever die gewend is gelikte blaadjes te maken. We kunnen natuurlijk nog niets zeggen over de nieuwe uitgever, maar het lijkt er op dat ze in elk geval veel hebben opgestoken van de autoverkopers waarvoor ze verschillende bladen produceren. Het beeld van glimmende autopaleizen langs de snelweg, en aalgladde verkopers blijft onderbewust op het netvlies hangen.

Wat ik me wel afvraag is wat er straks met het prachtige elektronische archief van Cereales gaat gebeuren. Zo'n archief is natuurlijk prachtige content om traffic naar een goede website te trekken en daarmee ook belangstellende studenten. Tot nu toe werd daar veel te weinig mee gedaan. Zou onze afdeling commnicaties zich dat ook realiseren? Traffic naar de websites van de WUR is niet bepaald een sterk ontwikkeld punt. Ik ben bang dat er nu een grote kans is dat dit elektronische archief teloor zal gaan.

Wat de redactie van de Resource straks gaat doen is vooralsnog niet duidelijk. Ik wens hen vanaf deze webstek heel veel succes met het ronden van deze onverwachtte klip. Dames en heren, het beste!

Labels: ,


23 maart 2008

 

Wageningen Universiteit een beetje meer 2.0

Van dit persbericht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum viel ik haast achterover van verbazing. Het ging mij natuurlijk om de zinsnede "en samen met Google de iGoogle-natuurberichtgadget" Dit is bij mijn weten voor het eerst dat we in Wageningen met handige Web 2.0 tools, widgets of wat dan ook, aan komen zetten om de kennis die hier vast ligt te populariseren.

De nieuwe site Natuurbericht.nl is het resultaat van een samenwerking van de de Natuurkalender, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling, Wageningen Universiteit en Research Centrum, De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging VZZ, Stichting RAVON, Stichting Anemoon en Stichting FLORON en de Vogelbescherming. Tegelijkertijd met de lancering van deze website zijn er via www.google.nl/mijnklimaat een vijftal widgets verzameld waarmee je zelf de ontwikkelingen van de natuur om je kunt volgen. Bij nadere inspectie blijkt het om een aantal bestaande widgets te gaan, maar de mooi verpakte feed op Natuurbericht als iGoogle widget is natuurlijk wel mooi gemaakt.

Het is natuurlijk niet zo dat de Universiteit nu ineens 2.0 is. Voor de volledige internalisatie van Science 2.0, Open Science en Learning 2.0 is nog een lange weg te gaan. Personen en groepen spelen daar ieder hun rol in. Ieder met hun eigen dynamiek. De bibliotheek werkt zo aan haar 2.0 dingen, en het is verheugend dat ik nu ook zie dat andere groepen hier mee aan de slag zijn. Langzaam zie je hier of daar meer feeds verschijnen. Bij voorlichting is er ook de wil om het Web meer in te gaan zetten om bijvoorbeeld studenten te werven, social networks lonken daar.

In dit geval van natuurberichten is het aardig om te zien dat er een persoon achter zit die veel meer actief aan dit soort dingen loopt trekken. Arnold van Vliet de grote motor achter de Natuurkalender. Dat is een naam om in de gaten te houden.

Labels: ,


17 september 2006

 

Waar hebben wij het nu steeds over?

"U verricht onderzoek naar, en verzorgt onderwijs over de wijze waarop maatschappelijke actoren met elkaar communiceren via het Internet en hoe zij de mogelijkheden van Internet benutten (en combineren met andere strategie├źn) om interactionele en maatschappelijke doelen te bereiken."
Vacature bij Wageningen UR
Ik denk dat ik dagelijks met precies dit onderwerp bezig ben, en met mij een team van collega's. 's Avonds hobby ik er ook nog wat bij op dit gebied. Aardig om te zien dat ze dat nu eens aan mijn Alma Mater gaan onderzoeken. Het is welliswaar een beetje laat, maar beter laat dan nooit.

Technorati tags: ; ;

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?