27 februari 2009

 

Open Access : toegang tot de toekomst


Waarschuwing! een saai filmpje, dat nog te lang is ook. Wanneer leren we nu eens dat pratende koppen niet het beste middel is om een boodschap over te brengen? Zelfs niet voor collegae wetenschappers. Het moet beter kunnen. Toch plaats ik deze saaie heren op mijn blog omdat de boodschap wel belangrijk is, en mij na aan het hart ligt.

Hattip: Egon

Labels: , ,


02 juni 2008

 

De grote uitdaging van Elsevier

Elsevier daagt wetenschappers, waar ook ter wereld, uit om mee te denken over de veranderingen in het wetenschappelijke communicatieproces. De uitdaging betreft 3 vragen die ik hier even kort samenvat:
  1. publicatieproces, van schrijven, reviewen tot editten te verbeteren
  2. verbeteren van de interpretatie en presentatie van wetenschappelijke kennis
  3. methode om de impact van wetenschap beter te kunnen meten.
Een zinnetje wil ik er nog even uithalen. Er wordt gesteld dat "While the traditional functions of peer-review, quality control, dissemination and archiving remain at the heart of scientific publishing". Dit is natuurlijke voorwaarde vanuit het gezichtspunt van een uitgever. Maar wanneer ze echt aan blue sky thinking gaan doen, dan moeten ze die strofe eigenlijk ook weghalen.

Ik ben wel benieuwd wat daar uit gaat komen.

Hattip: Rafael Sidi

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?