16 november 2009

 

Instant satisfaction deel II


Een week geleden blogde ik al eens over instant satisfaction voor gebruikers van de catalogus. Volgens EricSieverts was dat nog ver weg, maar volgens mij kwam het wel steeds dichter bij. Alleen vertrouwde ik toen de cijfers van ons catalogus systeem niet zo -dat blijkt inderdaad wat technische oorzaken te hebben. Daarom heb ik het eens overgedaan, niet via het formulier, maar met wat URL manipulatie. Slechts op die manier kun je het juiste resultaat krijgen.

Wat blijkt we zitten al op een 70% elektronisch items in de catalogus. Je zit nog meer in de grafiek natuurlijk. Het aantal items dat we per publicatie jaar collectioneren nam in de periode 1995-2004 drastisch af. Komt ondermeer omdat we in de loop der tijd gestopt zijn met allerhande ruilabonnementen. Daarnaast zijn we ook minder geneigd om dingen die vroeger op papier binnenkwamen nu elektronisch te collectioneren.

De invloed van de Springer deal, waarbij we alle Springer boeken die uitkomen sinds 2005 per jaar kopen. Het vakgebied doet daar niets aan af, is het aantal titels weer behoorlijk gestegen, evenals het aantal elektronische items. Toch zet de groei in het aantal elektronische items ondanks de Springer deal onverdroten door.

Instant satisfaction? We zijn er bijna voor de jongste jaren. Nu rest ons alleen dat enorme magazijn te digitaliseren.

Labels: , , ,


09 november 2009

 

Instant satisfaction is ook in de catalogus om de hoekInstant satisfaction in de catalogus, het geluk van ontdekken en vrijwel gelijk in handen hebben van dat wat je net ontdekte, is volgens Eric Sieverts zijn laatste column in de IP nog ver weg. Volgens Sieverts kunnen catalogi nooit tegen de zoekmachines -lees Google- op. Hij schrijft "Daar kunnen onze klassieke catalogi nooit tegenop, wat voor mooie trucjes men ook bedenkt om mensen ietsje sneller aan boeken of papieren copietjes te helpen."

Toch ben ik minder pessimistisch dan Eric. Ik heb eens in onze catalogus gekeken en zag we we over de laatste iets in de orde van 60,000 items per jaar aan de catalogus toevoegen. Ik was een beetje verbaasd over dit hoge aantal. Het neemt duidelijk af over de laatste jaren.

Daarnaast heb ik gekeken naar het aantal elektronische items dat we per publicatiejaar toegevoegd hebben. Dat stijgt gestaag. Van een kleine duizend items in 1995 tot ruim 7,500 voor 2008. Het sprongetje vanaf 2005 is zeer waarschijnlijk volledig op het conto van de Springer boeken die we elektronisch collectioneren toe te schrijven. Dat soort modellen gaan natuurlijk steeds meer komen.

Het percentage elektronisch fulltext items in de catalogus stijgt dus van minder dan een procent in 1995 naar 15% in 2008. We zijn er nog lang niet, maar ik denk dat we er wel degelijk naar toe groeien.

Waarschijnlijk helpt het wanneer we de scheiding van elektronische en papieren zoekhulpmiddelen eens overboord zetten, en we creatiever omgaan met het harvesten van elektronische bestanden zoals Internet Archive digitale teksten en Google Books en dat matchen met ons papieren bezit.

Ben trouwens wel heel benieuwd of die 60,000 wel correct is. Misschien wordt dit wel vervolgd.

Labels: , , ,


25 januari 2009

 

Een voordeel van je catalogus in Google

De afgelopen tijd hebben we behoorlijk ons best gedaan onze catalogus en documentatiebestanden zo goed mogelijk door Google geïndexeerd te krijgen. Nog lang niet alles zit er in –daar kwam ik achter voordat ik deze post ging schrijven- maar wel behoorlijk wat. Ruim 781.000 items. Voorzover dit soort cijfers wat zeggen, maar voorwaar een hele hoop. Het is in elk geval heel veel meer dan ik voor andere Nederlandse bibliotheekwebsites vind.

Onze rationale hierachter is dat onze gebruikers de grote G nu eenmaal graag gebruiken. En omdat wij moeten gaan waar onze gebruikers gaan, is het daarom logisch om zoveel mogelijk van onze catalogus en documentatiebestanden in de Google index te krijgen. Een voorbeeld van dat belang wordt onderstreept door de gebruiksstatistieken van een –prijzig– tijdschriftenpakket waarin keurig vermeld waar de gebruikers vandaan komen. Voor dat bewuste pakket staat al jarenlang steevast bekend bij ons dat tussen de 75-80% van de bezoekers via Google binnenkomen, en slechts voor de overige 20-25% via onze eigen digitale bibliotheek bronnen. De desbetreffende tijdschriften zitten op titel en abstract niveau al jaar en dag in Google –maar de volledigheid heb ik nog nooit gecheckt– en het gebruik van de artikelen is prima. Althans, wanneer we kijken naar de kosten per download gerekend over het totale pakket. Dus wie zou er mopperen?

Een klein stemmetje zegt me, dat wanneer alle uitgevers zouden besluiten dat ze hun artikelen op titel en abstract niveau door de gewone Google laten indexeren, dat we dan wel kunnen ophouden met secundaire bronnen aan te bieden in de digitale bibliotheek voor resource discovery. Oftewel, we een begin kunnen maken met het afbreken van die zorgvuldig gebouwde digitale bibliotheek.

Maar afgezien van dit relevante bezwaar en gevaar, bieden wij dus zoveel mogelijk van onze eigen bronnen aan in Google. En deze week hadden we er een groot voordeel mee. Onze eigen systeem had afgelopen week veel last van storingen. Website, catalogus, uitleningen van alles dat er niet werkte. Maar gelukkig beschikten we wel over de Google cache.

Een boektitel opzoeken in Google, met site:library.wur.nl. In de Google cache kijken. Magazijnnummer op een briefje schrijven. Briefje in de boekenlift, en het boek kon opgehaald worden. Uitlening op papier noteren, en zo kon ook de fysieke bibliotheek tijdens de storingen toch nog een beetje doorwerken. Een jaar geleden had digicmb al eens op de toolbars en netvibes gewezen als bakcup voor de bibliotheeksystemen, de Google cache hoort daar in ons geval dus ook bij.

Nu maar hopen dat komende week de storingen van de lucht zijn. Dan kunnen wij eens nadenken over mogelijke backupsystemen, voor het geval ons systeem weer eens kuren vertoont.

Trouwens, nu wel zoveel in de Google index hebben zitten, begint de echte uitdaging pas. Hoe zorg je ervoor dat die 781.000 biblioteek records ook in Google bij de juiste zoekvragen naar boven komen? Hoe optimaliseer je 781.000 "dunne" metadata items voor zoekmachines. Daar hebben we nog een hele hoop te leren. SEO bedrijven trouwens ook.

Labels: , , , ,


13 november 2008

 

ÉÉN Nederlandse catalogus

De presentatie van Fons Bouthoorn heeft denk ik het meeste los gemaakt in de wandelgangen.

Mensen die zeggen "en Fons denkt dat er nog geen centrale Nederlandse catalogus is" tot Fons die mij toevertrouwde dat er mensen zijn die denken dat er al één Nederlandse catalogus is.

Andere saillante opmerking: "Meer service en dienstvelening voor hetzelfde geld? Dan hebben we jarenlang teveel betaald".

Mijn visie op dit alles is dat ik denk dat er goed is dat de reus in Leiden wakker geschud wordt. Dat we graag dingen verder willen met Worlcat en snel een beetje. Concurrentie heeft ook zijn functies.

Labels: , ,


30 oktober 2008

 

De rechten op de catalogus

In de bibliotheekwereld wordt heel wat samengewerkt. Gemeenschappelijk catalogiseren is een van die projecten -of continue programma's- dat in bibliotheken van alle rangen en standen plaats vindt. Maar wanneer iedereen zijn steentje er aan bijdraagt is op het laatst onduidlijk wie de uiteindelijke zeggeschap heeft over het gezamelijke product. In dit geval dus de verzamelde titelbeschrijvingen. Je mag dat gerust je eigen catalogus noemen.

Wat mag je nu eigenlijk als bibliotheek met die eigen catalogus nu wel of niet? Het is een vraag die morgen precies een jaar geleden bediscusieerd werd op de Bibliotheek 2.0 Ning. Toen is er eigenlijk nooit een afdoende antwoord op deze vraag gekomen. Wel is het een feit dat de Zeeuwsche bibliotheek tot op heden nog steeds hun titelbeschrijvingen niet in LibraryThing ter beschikking voor derden hebben. Of dit nu hangt op de rechtenkwestie of op technische limiteringen is verder niet duidelijk.

Het is mooi om te zien dat bijna een jaar later die discussie ineens weer actueel werd op diezelfde bibliotheek 2.0 ning. Er is de afgelopen drie weken heel wat gebrainstormd over het nut van één biblioteek catalogus in Nederland. Ook in deze discusse kwam de rechtenvraag weer om de hoek kijken. Wat zo mooi is van deze vastgelegde discussies is dat je makkelijk naar de vorige kunt verwijzen, en van daaruit weer verder kunt komen. Vanavond kwam Josje Calff met een heel duidelijk antwoord over de rechtenkwestie van de titelbeschrijvingen in je eigen catalogus:
"... Inmiddels begrijp ik ook dat bibliotheken die een bepaald boek bezitten, en dus aan de titelbeschrijving hun eigen "holdinggegevens" hebben toegevoegd, zeggenschap over deze titel hebben - ongeacht de mate waarin ze zelf aan de titelbeschrijving hebben meegewerkt.
Elke bibliotheek, bijvoorbeeld een UB, kan dan ook zijn eigen catalogus in WorldCat beschikbaar maken, zonder dat daarvoor afkoopsommen aan derden betaald hoeven te worden. Dit geldt echter niet voor de GGC-database als geheel: die is eigendom van OCLC."
Lees even voor UB, ook OB. Lees voor WorldCat ook even Librarything en Open Library. Kortom, bibliotheek Nederland verspreid uw gegevens. Laat het grote delen en ontlenen beginnen.

Totdat er vandaag zich een derde discussie over deze zaak ontspon. Alweer op de Bibliotheek 2.0 Ning. Edwin wijst op een presentatie waarin Karen Calhoun (van OCLC) de knuppel in het hoenderhok gooit. Hoe deze presentatie precies geinterpreteerd moet worden is nog niet duidelijk. Lukas Koster wijst al op een Amerikaanse blogpost waarop deze bijdrage van Calhoun bediscusieerd wordt. Maar gelukkig voor de OB's, betreft dit OCLC, en niet direct NBD Biblion.

Vanavond hou ik het maar even op de laatste bijdrage van Josje Calff aan deze discussie, waarvan ik vermoed dat het om de NBD titelgegevens gaat. Ik zou wel graag zien waar dit nu precies is vastgelegd.

Prangend om te constateren dat de vraag over de rechten, intelectueel eigendom, database recht, van de catalogus veel stof doet opwaaien, maar eigenlijk niemand precies lijkt te weten hoe het zit. Of dat er vanuit Pica (OCLC Leiden) of NBD Biblion in discussies als deze duidelijkheid wordt gegeven door mee te doen. Zou niemand daar dan de blogosphere of ning monitoren over war er over hen gezegd wordt.

Labels: , , ,


28 augustus 2008

 

Stephen Abram en Marshall Breeding in de DOK Masterclass

Online TV Shows by Ustream

De heren van DOK Delft flikken ons weer een mooi kunstje. Hulde heren! De presentaties van Stephen Abram en Marshall Breeding staan gewoon op Ustream beschikbaar. Hierbij de presentatie van Abram toegevoegd. Die van Breeding staat hier.

Labels: , ,


21 augustus 2008

 

Bibliotheken van de UVA en HVA kiezen voor Aleph

Zie net bij UBA E-Informatie dat Ex-Libris met Aleph uiteindelijk als beste uit de Europese aanbesteding voor het nieuwe catalogussysteem is gekomen.

In eerste instantie werden zes offertes ontvangen. Na een eerste selectie ronde werden Ex Libris en Innovative Interfaces nader onderzocht. "Het werd uiteindelijk een nek-aan-nek race tussen Aleph van Ex Libris en Millenium van Innovative Interfaces. Qua functionaliteit zijn de systemen bijna gelijkwaardig maar qua kosten scoort Ex Libris een stuk beter. Uiteindelijk heeft dat de doorslag gegeven." schrijft Martin Feijen op UBA E-Informatie.

Een pittig verlies natuurlijk voor OCLC/Pica, de leveranciers van het huidige catalogus systeem van de UvA.

Labels: ,


24 maart 2008

 

Digitale bibliotheken en Google

Over het algemeen hebben bibliotheken een haat liefde verhouding met zoekmachines en zeker de crawlers van zoekmachines. Nadat wij de databases net een beetje meer hadden opengesteld voor de crawlers was het systeem zo traag geworden omdat een bot door de databases dol aan het draaien was, dat die optie weer uitgezet werd. Maar toch zouden we graag in de zoekmachineindexen voorkomen, en het liefst hoog ranken.

Goede sitemaps, statische browse pagina's, allemaal mogelijk. Maar wat is nu het beste?

In het laatste issue van het Code4Lib journal zit een leuk artikel dat hierover gaat. Jody L. DeRidder (2008) Googlizing a Digital Library geeft hierover wat meer inzicht. Uit haar conclusie:
Although the full-text version of the static files is less user-friendly
than the dynamically-delivered versions, an added link to the latter can help to
ameliorate the pain of this trade-off. In addition, browse indexes which serve
to increase page ranking in search engine results, also increase usability to
consumers. A surprise benefit of the static browse pages has been their success
in channeling other crawlers to the static finding aids, which serves to further
advertise their existence via various search engines. Thus, the static browse
system enables crawling and indexing even by search engines which do not support
sitemaps, and hence complements the sitemap method.
Een browse ingang op de catalogus. Ik pleit er al jaren voor. Misschien dat dit helpt wanneer we ook een uitgebreide sitemap implementeren. Er zit trouwens veel meer leuke artikelen in dit relatief jonge Code4Lib Journal.

Labels: , ,


14 september 2007

 

Catalogus 2.0

Ik heb al heel wat afgeblogd over bibliotheek 2.0 of verbeteringen rond de catalogus. Toch heb ik het label catalog 2.0 altijd vermeden. Het 2.0 stempel schrikt toch nog te vaak mensen af. Zeker de mensen die zich voor de nieuwste ontwikkeling vooral laten leiden de regels voor catalogusbouw, terwijl ik die mesnen misschien juist over de streep zou willen trekken om dat strakke keurslijf eens af te werpen.
Verfrissend om daarom eens de Duitse discussie over Katalog 2.0 te lezen, naar aanleding van het initiatief van 7 Hamburgse bibliotheken om een een Sociale OPAC, of catalogus 2.0 te gaan bouwen.

Labels: ,


26 juni 2007

 

OCLC en UC libraries gaan samenwerken aan een nieuwe catalogus

Misschien werd de opmaat voor dit persbericht al gegeven toen bekend werd dat Roy Tennant verkastte van California Digital Libraries (CDL) naar OCLC. Nu gaan deze twee giganten op het gebied van de bibliothecaire informatie voorziening en catalogi samenwerken om een nieuwe catalogus voor CDL te bouwen. Ik vorzie dat de ervaring van Melvyl, de RLG catalogus en OCLC's eigen worldcat in dit nieuwe product gestopt. Hoewel de term library 2.0 in het persbericht wordt vermeden, lezen we “Users want a rich pool from which to search, simplicity, and satisfaction.” Onder de motorkap gaat het dan om toepassen van FRBR (meerdere versies van een werk onder een record brengen), een enkele zoekbox, betere rangorde van zoekresultaten, bladeren door de resultaten, en plaatjes in de catalogus.
Vorig jaar januari kwam CDL met een goed raport over de analyse van de huidige catalogus. In mijn wiki zette ik de belangrijkste punten voor onze bibliotheek al eens op een rij. In het licht van de ontwikkelingen nuttig om nog een keer door te nemen.
Maar wat ik nog het meest opmerkelijk van dit initiatief vind, is de tijd die ze nemen. Vroeg in 2008 moet de eerste versie beschikbaar zijn.

Literatuur:
The University of California Libraries (2005). Final Report Bibliographic Services Task Force: Rethinking How We Provide Bibliographic Services for the University of California. http://libraries.universityofcalifornia.edu/sopag/BSTF/Final.pdf

Labels: , ,


08 juni 2007

 

De mogelijkheden zien en scoren

De commentaarmogelijheden op onze bestanden die we gisteren fluisterzacht hebben ingevoerd zijn in eerste instantie voor onze leden bedoeld. Iedereen met een My Library Account mag commentaar toevoegen. Vandaag kreeg ik de vraag van een collega die over de elektronische abonnementen adminstratie gaat, of hij de commentaren ook mag gebruiken om bekende storingen door te geven. Zoals hieronder in de parkatijk gebracht.

Dat vind ik nu eens een briljant plan. We hebben daar we een pagina voor. Maar die is voor veel van onze leden volledig onbekend. Door nu de commentaar mogelijkheden van de catalogus te gebruiken kan hij dat makkelijk aan het record toevoegen, en weer uitzetten wanneer de problemen weer voorbij zijn. De melding is daardoor op een veel relevantere plaats terecht gekomen. Eigenlijk had daar het allang iets voor beschikbaar moeten zijn, maar niemand had dat ooit bedacht. Mijn collega zag vandaag een gaatje, en maakte het vakkundig af.

Dit verhaal heeft ook een moraal. Je kunt natuurlijk allerlei plannen maken of bedenken. Maar wanneer de mogelijkheden daar zijn, dan komt er altijd wel weer iemand met een idee. Een idee om het net iets anders te gebruiken zoals in dit voorbeeld. Of het de nieuwe ontwikkeling ook ergens anders door te voeren. Kijk, en dat vind ik nu zo leuk. Dat mensen, collegae of leden, met je oorspronkelijke ideeen aan de haal gaan en het nog slimmer gebruiken.
Ik vind dat zo vet gaaf.
Zo web 2.0?

Labels: ,


07 juni 2007

 

Ssst, niet verder vertellen

We zijn zojuist begonnen met een stille lancering van commentaar mogelijkheden in de catalogus en onze documentatie bestanden. Overal in onze 'eigen' bestanden is nu prominent een knop aanwezig die uitnodigt tot het leveren van commentaar op het betreffende item.

Bij het boek van Walt Crawford heb ik prompt een deel van de boekenreview toegevoegd dat ik eerder op mijn blog gepost had.
Wat nu het leuke van onze aanpak is, is dat we al het commentaar verzamelen op een website. Eventueel kun je je abonneren op de feed met RSS of mail. De feed is voor ons eigen gebruik om te monitoren wat er zoal geschreven wordt, maar het is natuurlijk ook gewoon leuk voor onze leden om te zien waar zoal commentaar op gegeven wordt.
Een en ander krijgt een stille lancering omdat in eerste instantie onze eigen mensen er naar kunnen kijken, en suggesties gaan aandragen. Wanneer iedereen zijn zegje gedaan heeft gedaan en er vertrouwd mee is, dan gaan we het aan de grote klok hangen.
Laat de intereactie maar beginnen.

Labels: , ,


03 december 2006

 

Pleasantly surprised by my local library

Last Friday I was surprised by the inroads that Library 2.0 has made in the catalogue of my public library already. They are using the Bicat system, so this possibly is the case in many other public libraries around as well.
The first thing when I checked out the availability of Music CDs by Keane, I was surprised by the fact that the newest CD which they had ordered, but wasn't available yet, was already shown in the Libray Catalogue. Have a look at this catalogue record.


It is all in Dutch of course, but the picture shows you an item that has been ordered rather than it is available in the library.

Subsequently I checked for CDs by Jamie Cullum, which I couldn't find by browsing. So I had to check the catalogue again. They had placed his CDs in the category of Jazz, rather than pop. But at the same time I noted that the suggestions that were made. People who borrowed this also borrowed ..... Look at the following record:


Chet Baker or Trijntje Oosterhuis....

Really neat. These are two examples of catalogue improvements I suggested last March in a worshop for our staff to apply to our catalogue as well. But we haven't been able to implement these functionalities (yet), and thereby not everybody on our team was convinced of the service to our users to publish ordered items in our catalogues. For me it worked last Friday though. I made a reservation for the Keane CD.

So Please slam me for my dreadful taste in music, but this cataligues has some really cool features.

Technorati tags: ; ;

BTW, cleaning the cache helped to get the posting menu back in Blogger.

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?